Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 46. 
«Nyare 10 Äldre 10»
Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Ny faktureringsadress
Publicerad 26 februari 2018
Allmiljö i nytt stort återvinningssamarbete

Publicerad 11 oktober 2016


Allmiljö har tecknat ytterligare ett stort avtal, denna gång med Sveprol Bio Production AB gällande insamling och mellanlagring av fettavfall i Västerbotten och norra Västernorrland. Fettåtervinning av främst frityrfett från hotell och restauranger ger stora miljövinster, istället för att spolas ut i avlopp eller skickas till förbränning.


- Frityrfett kan idag renas och återvinnas för framställning av bland annat tvål, stearin och biodiesel, säger Edvard Andersson, VD för Sveprol Bio Production AB.


Efter mellanlagring hos Allmiljö på Västerslätt i Umeå skickas volymtransporer till Sveprols anläggning för fettåtervinning i Norrköping.


- Vi är mycket stolta och glada över att ha erhållit avtalet med marknadsledande Sveprol, då det återigen visar att Allmiljö är den naturliga samarbetspartnern inom avfallshantering i norr. Våra filialer i Skellefteå och Sollefteå kommer också att vara involverade i uppdraget, berättar Stefan Johansson, VD för Allmiljö.


Allmiljö har sedan tidigare ett stort antal kunder inom restaurangbranschen, där företaget bland annat samlar in olika typer av förpackningar och brännbart avfall med sopbilar.


- Genom samarbetet med Sveprol stärker vi vår relation till hotell- och restaurangbranschen i Västerbotten och Västernorrland. Då insamlingen för Sveprol sker med styckegodsbilar ser vi nu goda möjligheter att även hämta löst avfall från restaurangerna i samband med att vi hämtar fat med returfett, till nytta för både restaurangernas ekonomi och för miljön, säger Håkan Bergman, marknads- och försäljningschef på Allmiljö.


Sveprol Bio Production, som är verksamt inom biobränsle-, biogas- och fettåtervinningsbranschen, är ett växande företag med stort hållbarhetsfokus. Sveprol är en del av internationella MBP Group Ltd och har systerbolag i Norge, Danmark, England, Holland och Kanada.


- Vi är beroende av starka och flexibla samarbetspartners lokalt och regionalt, så därför känns det bra att ha inlett detta samarbete med Allmiljö i den norra regionen säger Edvard Andersson. Tack vare samarbetet ökar vi vår kapacitet och utveckling i norra Sverige och välkomnar nya kunder för tjänster inom fettåtervinning.