Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 46. 
«Nyare 10 Äldre 10»
Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Ny faktureringsadress
Publicerad 26 februari 2018
Ny faktureringsadress

Publicerad 26 februari 2018

Från den 1 mars 2018 har vi följande fakturaadress;


Allmiljö i Umeå AB

FE5685 Motkod 1008

831 90 ÖSTERSUND

 

E-post för PDF-fakturor:  allmiljo@pdf.scancloud.se


Referens ska uppges på fakturorna. Referens kan vara registreringsnummer, kostnadsställe eller ett fyrställigt projektnummer.

Beställarens namn får gärna finnas med på fakturan, dock ej i referensfältet. Undantag från referenskravet beviljas endast i särskilda fall där annan överenskommelse träffas.