Sök fakturaunderlag

Ange kundnummer (obligatoriskt) och fakturanummer för att få fram alla följesedlar tillhörande en faktura.
Vill du bara söka efter en enskild följesedel, ange kundnummer och följesedelnummer.

Kundnummer *:
Fakturanummer:
Maskinrapportnummer:

   

För att kunna visa dokumentet krävs en PDF-läsare.
Vi rekommenderar att ni använder Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader

Vid problem kontakta SA DataCom AB på support@sadata.se

Drift och produktion 3DG i samarbete med SA DataCom AB, Falkenberg